page1_img

Prof. Dr. Vedat IŞIKHAN

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Birimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü Öğretim Üyesi olan Prof. Dr. Vedat Işıkhan, 1966 Mardin doğumludur. İlk eğitim hayatını İzmir’de tamamladıktan sonra Yükseköğretim hayatını Ankara Hacettepe Üniversitesi’nde devam ettirmiştir. 3 Yıl Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde bilim uzmanlığını tamamladıktan sonra 5 yıl süren Doktora’sını tamamlamıştır. Daha sonra.....
VEDAT IŞIKHAN, Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Başkanvekili'ne Atandı

Vedat Işıkhan Atama

Stres Yönetimi: Tükenmişlikten Mutluluğa

Uzun yılların emeği olan "Tükenmişlikten Mutluluğa Stres Yönetimi" adlı kitabım yayınlandı. Ulusararası Stres Yönetim Uzmanları Konseyinin 2016 yılı ödülünü alan bu kitabımın öğrencilere, sosyal hizmet uzmanlarına ve stres alanında çalışan tüm uzman ve akademisyenlerin çalışmalarına ve farkındalıklarına katkı getirmesi dileğiyle.
Hayatı güzelleştirmek ve sağlığımızı korumak için bireysel çabalarımızı hiçbir zaman elden bırakmamamız gerekir. İş hayatından yansıyan stresler o kadar geniştir ki bu stresleri sağlığı tehdit etmeyecek düzeye indirmek kaliteli bir yaşam sürdürebilmemiz için kaçınılmazdır. Arabamıza, evimize, eşyalarımıza gösterdiğimiz aşırı özeni, niçin daha kaliteli, sağlıklı ve verimli bir yaşam sürdürmek için göstermiyoruz?

Sosyal Hizmet ve Tükenmişlikle Başa Çıkma

Tükenmişlik Kavramının Tarihçesi, Stres kavramındaki Güncel Sorunlar, Tükenmişlik Literatürü, Tükenmişliğin Oluşum Aşamaları, Tükenmişliğin Nedenleri ve Belirtileri, Sosyal Hizmet Kuruluşları ve Tükenmişlik, Tükenmişlikle Başa Çıkma, Tükenmişlikle Başa Çıkma Yöntemleri, Başa Çıkmada Rehber ve Kılavuzlar, Vaka Çalışma Örneği, Endüstriyel Sosyal Hizmet, Araştırmanın Önemi, Araştırmanın Amacı, Araştırmanın Sayıltıları, Araştırmanın Tanımları, Araştırmanın Sınırlılıkları...
II – Bölüm: Yöntem III – Bölüm: Bulgular ve Yorumlar IV Bölüm: Sonuç ve Öneriler Gibi konular yer almaktadır.
Araştırmalarda, eğitim kalitesini etkileyen en önemli faktörlerin başında gelen, öğretmenlerde yaşanan tükenmişliğin önlenebilmesi amacıyla çeşitli düzeyde müdahalelerin yapılması gerektiği belirlenmiştir.

Sosyal Hizmet ve
Tükenmişlik

Vizyon Kırtasiye-Ofseyt-Matbaa-Yayınevi: 276 Sayfa – 14×20 cm. Karton Kapak İlk Baskı Yılı: 2010
Kanser hastalarının tıbbi tedaviden en iyi faydayı elde etmelerinde ve hastalık sürecinde yaşanan fiziksel, psikososyal ve ekonomik sorunların azaltılmasında sosyal destek önemli bir rol oynar. Kanser hastalarının sosyal desteğe ihtiyaç duydukları konuların belirlenmesi, bu alanda önemli roller üstlenen sosyal hizmet uzmanı (SHU), psikolog, hemşire ve hekimlerin hazırlayacağı psikososyal müdahaleler için önemli ipuçlarının elde edilmesini sağlayabilir.

Onkolojide Tükenmişlik ve Başa Çıkma Yöntemleri

Onkoloji Alanında Çalışan Sağlık Bakım Personeli ve Tükenmişlik, Tıbbi Tedavi Ekibi, Onkoloji Doktorları, Onkoloji Hemşireleri, Psikososyal Tedavi Ekibi, Sosyal Hizmet Uzmanı (SHU) Psikolog, Tükenmişlik Kavramının İncelenmesini Gereği, Tükenmişliğin Tanımları, Tükenmişliğin Oluşum Aşamalar, Tükenmişliğe Çok Sık Neden Olan Faktörler, Tükenmişliğin Belirtileri, Tükenmişliğin Belirtileri, Tükenmişlikle Başa Çıkma, Tükenmişlikle Başa Çıkmaya İlişkin Faktörler, Kişilik Özelliğini Tanıma Testi, Stres Düzeyi Testi, İş Doyumu Ölçeği gibi konular yer almaktadır. Tüberküloz (TB), daha çok toplumsal ve ekonomik nedenlere bağlı olarak ortaya çıkan bir hastalıktır. TB hastalarının sadece tıbbi teşhis ve tedavilerinin değil aynı zamanda sosyal teşhis ve tedavilerinin de yapılması bu hastalıkla savaşta büyük önem taşımaktadır.

Engelli Çocuğa Sahip Anne ve Babalarda Depresyon

Engelli çocuğa sahip anne ve babaların yaşadığı ruhsal sorunlar ve depresyonla başa çıkma mücaledesi anlatılıyor.
Zihinsel engelli çocuğa sahip aileler, psiko-sosyal ve sosyo-ekonomik odaklı birçok sorun yaşayabilmektedir. Beklenenden farklı bir çocuğa sahip olmak, aileye bağımlılık, çocuğu kabullenememe, suçluluk duyma, ömür boyu bakım ve ekonomik kaygılar bu ailelerde çeşitli sorunlara neden olabilmektedir. Bu araştırma, ülkemizde zihinsel engelli çocuğa sahip annelerin, engelli çocuklarını yetiştirirken yaşadığı sorunların neler olduğunu belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmada, zihinsel engelli çocuğunu yetiştirirken annelerin psikolojik ve ekonomik odaklı sorunları daha fazla yaşadığı belirlenmiştir. Ailelerin yaşadığı bu sorunların çözümü için sosyal hizmet ve sosyal yardım odaklı hizmet modellerinin ivedilikle harekete geçirilmesi gerekmektedir.

Çalışma Hayatında Stres ve Başa Çıkma Yolları

Işıkhan, bu kitabında, çalışma hayatında özellikle insanlarla yoğun ilişkileri gerektiren mesleklerde yaşanılan stresin nedenlerini, yapısını, birey ve kurum (örgüt) üzerindeki etkilerini, stresi yönetmek ve stresle başa çıkmak için kullanılacak yöntemleri araştırma sonuçları ile zenginleştirerek almaktadır. Çalışma hayatında karşımıza çıkan stres şüphesiz verimliliği düşürüyor ve insanların düşük performansla çalışmalarına neden oluyor. Bu nedenler Doç Dr. Vedat Işıkhan, stresin etkilerinin en aza indirilmesi noktasında önemli bilgileri kitabında sıralamakta. Herkesin okuması gereken bir kitap. Öncelikle “Neden çalışıyoruz” sorusunun cevabını aramamız gerektiğini kaydeden Prof. Dr. Işıkhan, Organizmanın baskıdan dolayı tepki verdiğini, bu tepkininde psikolojik bir durum olduğunu, kaçınılamayacağından dolayı da insanları psikolojik ve fizyolojik olarak çeşitli şekillerde etkilediğinden bahsediyor.

01.

“Yüzyılın Sosyal Politikaları” Kitabı TRT Haber’de

11 Mayıs 2023

Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar KuruluR

Devamı..

02.

Işıkhan, Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Başkanvekili’ne Atandı

21 Şubat 2022

Prof. Dr. Işıkhan, Cumhurbaşkanlığı Sosyal P

Devamı..

03.

Işıkhan, Ülkemizde Sosyal Politikalar Programına Konuk Oldu

6 Şubat 2021

Diyanet TV’de Ülkemizde Sosyal Politikalar

Devamı..
Ziyaretçi Sayısı: 17.673