Prof. Dr. V e d a t

I ş ı k h a n
Prof.Dr.Vedat Işıkhan - Kitap - TÜRKİYE’DE ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUĞA SAHİP ANNELERİN SORUNLARI

Zihinsel engelli çocuğa sahip aileler, psiko-sosyal ve sosyo-ekonomik odaklı birçok sorun yaşayabilmektedir. Beklenenden farklı bir çocuğa sahip olmak, aileye bağımlılık, çocuğu kabullenememe, suçluluk duyma, ömür boyu bakım ve ekonomik kaygılar bu ailelerde çeşitli sorunlara neden olabilmektedir.

 

Bu araştırma, ülkemizde zihinsel engelli çocuğa sahip annelerin, engelli çocuklarını yetiştirirken yaşadığı sorunların neler olduğunu belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmada “tarama modeli” kullanılmıştır. Veriler, ülkemizde Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK)’nun denetiminde hizmet veren toplam 271 özel rehabilitasyon merkezinden hizmet alan toplam 2688 anneden toplanmıştır.

 

Araştırmada, annelerin büyük bir kısmının; evli (%95,2), ilkokul mezunu olduğu (%53,3); 30-49 yaş döneminde olduğu (%69,9), çocuğun engelli oluş nedeni olarak hamilelik döneminde yaşanılan sorunları (%14,78) belirttiği, çocuklarının engelini kabul etmediği (%61,8), çocuklarının engelli oluşunda kendilerini suçlu hissetmediği (%65,2), engelli çocuklarıyla ilgilenirken psikolojik sıkıntıya düştüğü (%78,8), bu sorunları en çok eşleriyle paylaştığı (%35,8), ailenin elde ettiği gelir ortalamasının 0- 300 milyon arasında değiştiği (%37,5) ve çocuğun masraflarını karşılamada ekonomik anlamda güçlükler yaşadığı (%52,5) belirlenmiştir.

 

Araştırmada, zihinsel engelli çocuğunu yetiştirirken annelerin psikolojik ve ekonomik odaklı sorunları daha fazla yaşadığı belirlenmiştir. Ailelerin yaşadığı bu sorunların çözümü için sosyal hizmet ve sosyal yardım odaklı hizmet modellerinin ivedilikle harekete geçirilmesi gerekmektedir.

 

 

Baskısı Tükendi: 181 Sayfa – 16×24 cm. Karton Kapak. İlk Baskı Yılı: 2005 Hacettepe Üniversitesi Yayınları

 

Prof.Dr.Vedat Işıkhan - Kitap - TÜRKİYE’DE ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUĞA SAHİP ANNELERİN SORUNLARI

Prof.Dr.Vedat Işıkhan – Kitap – TÜRKİYE’DE ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUĞA SAHİP ANNELERİN SORUNLARI