Prof. Dr. V e d a t

I ş ı k h a n
Prof.Dr.Vedat Işıkhan - Kitap - ONKOLOJİDE TÜKENMİŞLİK ve BAŞA ÇIKMA YÖNTEMLERİ

BÖLÜM I:
– Onkoloji Alanında Çalışan Sağlık Bakım Personeli ve Tükenmişlik.
– Tıbbi Tedavi Ekibi
Onkoloji Doktorları
Onkoloji Hemşireleri
– Psikososyal Tedavi Ekibi
Sosyal Hizmet Uzmanı (SHU) Psikolog
– Tükenmişlik Kavramının İncelenmesini Gereği
– Tükenmişliğin Tanımları
– Tükenmişliğin Oluşum Aşamalar
– Tükenmişliğe Çok Sık Neden Olan Faktörler
– Tükenmişliğin Belirtileri
– Tükenmişliğin Belirtileri
BÖLÜM II:
– Tükenmişlikle Başa Çıkma
– Tükenmişlikle Başa Çıkmaya İlişkin Faktörler
BÖLÜM III:
– Kişilik Özelliğini Tanıma Testi
– Stres Düzeyi Testi
– İş Doyumu Ölçeği
– İşkolik/ İş Hastası Ölçeği
– Tükenmişlik Ölçeği (Maslach Ölçeği)
– Bakımverenler İçin Tükenmişlik Testi
– Stresle Başa Çıkma Tarzları Ölçeği
BÖLÜM IV:
Tükenmişlikle Başa Çıkmak İçin Neler Yapılabilir.
-Sağlık Bakım Personelinin Tükenmişlikle Başa Çıkmak İçin Kullanabileceği Bazı Model Önerileri
Model 1, Model 2, Model 3, Model 4.

 

Kitap Özellikleri: 171 Sayfa 16×23 cm. Karton Kapak – 3.Hamur. İlk Baskı Yılı: 2009 Vizyon Copy

 

Prof.Dr.Vedat Işıkhan - Kitap - ONKOLOJİDE TÜKENMİŞLİK ve BAŞA ÇIKMA YÖNTEMLERİ

Prof.Dr.Vedat Işıkhan – Kitap – ONKOLOJİDE TÜKENMİŞLİK ve BAŞA ÇIKMA YÖNTEMLERİ

Prof.Dr.Vedat Işıkhan - Kitap - ONKOLOJİDE TÜKENMİŞLİK ve BAŞA ÇIKMA YÖNTEMLERİ

Prof.Dr.Vedat Işıkhan – Kitap – ONKOLOJİDE TÜKENMİŞLİK ve BAŞA ÇIKMA YÖNTEMLERİ