Prof. Dr. V e d a t

I ş ı k h a n
Prof.Dr.Vedat Işıkhan - Kitap - Sosyal Hizmet ve Tükenmişlikle Başa Çıkma

Bölüm I: Tükenmişlik Kavramının Tarihçesi, Stres kavramındaki Güncel Sorunlar, Tükenmişlik Literatürü, Tükenmişliğin Oluşum Aşamaları, Tükenmişliğin Nedenleri ve Belirtileri, Sosyal Hizmet Kuruluşları ve Tükenmişlik, Tükenmişlikle Başa Çıkma, Tükenmişlikle Başa Çıkma Yöntemleri, Başa Çıkmada Rehber ve Kılavuzlar, Vaka Çalışma Örneği, Endüstriyel Sosyal Hizmet, Araştırmanın Önemi, Araştırmanın Amacı, Araştırmanın Sayıltıları, Araştırmanın Tanımları, Araştırmanın Sınırlılıkları,
II – Bölüm: Yöntem
III – Bölüm: Bulgular ve Yorumlar
IV Bölüm: Sonuç ve Öneriler

 

Kitap Özellikleri:  180 Sayfa. 14×21 cm. Karton Kapak İlk Baskı Yılı: 2011 Vizyon Kırtasiye-Ofseyt-Matbaa-Yayınevi

 

Prof.Dr.Vedat Işıkhan - Kitap - Sosyal Hizmet ve Tükenmişlikle Başa Çıkma

Prof.Dr.Vedat Işıkhan – Kitap – Sosyal Hizmet ve Tükenmişlikle Başa Çıkma