Prof. Dr. V e d a t

I ş ı k h a n
  ___
PROF. DR. VEDAT IŞIKHAN
DOĞUM YERİ / TARİHİ: Mardin / 20.01.1966
GÖREVİ: TC. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı / Minister of Labour and Social Security

  

 

EĞİTİM-ÖĞRETİM YAPTIĞI KURUMLAR (Okul ve Yıllar)
İLKOKUL: İzmir Vali Kazım Paşa İlkokulu (1971-1976)
ORTAOKUL: İzmir Şehit Fethi Bey Ortaokulu (1976-1979)
LİSE: İzmir Cumhuriyet Ticaret Meslek Lisesi (1979-1982)
YÜKSEKÖĞRETİM: Ankara Hacettepe Üniversitesi (1986-1990)
EĞİTİM DURUMU
BİLİM UZMANLIĞI (12.06.1990 – 12.06.1993)
Hacettepe Üniversitesi – Sosyal Bilimler Enstitüsü / Sosyal Hizmetler Anabilim Dalı 12.06.1993 – Ankara
Bilim Uzmanlığı ve Tez Başlığı: Sosyal Hizmet Uzmanlarının İş Doyumları
DOKTORA / İHTİSAS (10.07.1993 – 06.10.1998)
Hacettepe Üniversitesi – Sosyal Bilimler Enstitüsü / Sosyal Hizmetler Anabilim Dalı 06.10.1998 – Ankara
Bilim Uzmanlığı ve Tez Başlığı: Sosyal Hizmet ve Sağlık Alanında Görev Yapan Yöneticileri Etkileyen İş Stres Faktörleri
DOÇENTLİK (18. 04.2003 YÖK Doçentliği) Doçent Kadrosuna Atamanın Yapıldığı:
Hacettepe Üniversitesi – Sosyal Hizmetler Yüksekokulu / Sosyal Hizmetler Anabilim Dalı 18.02.2004 – Ankara
Adı-Kodu: Sosyal Hizmet 1134
PROFESÖRLÜK (18. 04.2009)
Hacettepe Üniversitesi – İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Sosyal Hizmetler Anabilim Dalı 18.02.2009 – Ankara
Doç. Müracaat Dalı: Sosyal Hizmet
Adı-Kodu: Sosyal Hizmet 1134
YÖNETİCİLİK VE İDARİ GÖREVLER
Aile Hizmetleri Uygulama Merkezi Müdür Yardımcılığı (2007-2011)
Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü, Bölüm Başkan Yardımcılığı (2009-2011)
Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü Bölüm Başkanlığı (2011-2014)
Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcılığı (2011-2014)
Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Kriter Belirleme Komisyon Üyeliği (2011)
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Hacettepe Üniversitesi’nin Ortaklaşa Yürüttüğü Aile Sosyal Destek Hizmetleri Programı (ASDEP) Genel Koordinatörü (2012-Nisan-Aralık)
Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Üyeliği (8 Ekim 2018)
Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Başkanvekilliği (17 Aralık 2021)
UZMANLIK ALANLARI
Çalışma hayatı, iş sağlığı ve güvenliği, işçi hakları, çocuk işçiliği ile mücadele, sosyal politika, sosyal sorunlar, sosyal hizmet, sosyal güvenlik, sosyal yardımlar, dezavantajlı gruplar, endüstri ilişkileri, sendikalar, aktif yaşlanma, yaşlı bakım sigortası ve emeklilik sonrası sorunlar…
BİLDİĞİ YABANCI DİLLER
* İngilizce   * Arapça   * Fransızca
ÜYESİ OLDUĞU KURUM VE KURULUŞLAR
Sağlık Bakanlığı Ulusal Kanser Danışma Kurulu Üyesi-Palyatif Bakım Alt Kurul Üyesi