Prof. Dr. V e d a t

I ş ı k h a n
KİTAPLAR
“Türkiye Yüzyılı” Sosyal Politikalar Kitabı
Yardım Personelini Güçlendirme
Stres Yönetimi: Tükenmişlikten Mutluluğa
Sosyal Hizmet ve Tükenmişlikle Başa Çıkma
Sosyal Hizmet ve Tükenmişlik
Onkolojide Tükenmişlik ve Başa Çıkma Yöntemleri
Engelli Çocuğa Sahip Anne ve Babalarda Depresyon
Türkiye’de Zihinsel Engelli Çocuğa Sahip Annelerin Sorunları     
Çalışma Hayatında Stres ve Başa Çıkma Yolları
Kentlerin Gölgesinde Yaşayan Evsizler
Yönetim Stresi
  _____
MAKALELER
SCI, SCIE ve SSCI Kapsamında Yayınlanan Makaleler
Eğitim ve Araştırma Faaliyetleri
Uluslararası Kongrelerde Yayınlanmış Bildiriler
Index Dışı Uluslararası Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Makalelere Yapılan Uluslararası Atıflar: 172
Uluslararası Bilimsel Kongreler
Uluslararası Kuruluşlarca Desteklenmiş ve Sonuçlanmış Bilimsel Projeler
Hakemlik ve Editörlük
Bildiri Kitaplı Bilimsel Kongre Düzenleyenler Listesinde Bulunmak
Makaleler

 

 

Geçmiş Yıllarda Lisans / Lisansüstü Düzeyde Verdiği Dersler

 

SHO 151 SOSYAL HİZMETE GİRİŞ
SHO 112 SPOR VE SOSYAL HİZMET
SHO 108 RAPOR YAZMA VE SUNUM BECERİLERİ
SHO 217 SOSYAL HİZMET ARAŞTIRMASI I
SHO 218 SOSYAL HİZMET ARAŞTIRMASI II
SHO 332 ENDÜSTRİYEL SOSYAL HİZMET
SHO 502 SOSYAL HİZMET ALANLARI
SHO 600 YÜKSEK LİSANS TEZ YÖNETİMİ (ÖZEL KONULAR)
SHO 607 KARŞILAŞTIRMALI SAĞLIK HİZMETLERİ VE POLİTİKALARI
SHO 700 DOKTORA TEZ YÖNETİMİ (ÖZEL KONULAR)
SHO 740 SEMİNER I
SHO 712 NİCEL ARAŞTIRMA TASARIMLARI