Prof. Dr. V e d a t

I ş ı k h a n
Prof.Dr.Vedat Işıkhan - Kitap - Stres Yönetimi: Tükenmişlikten Mutluluğa

Uzun yılların emeği olan “Tükenmişlikten Mutluluğa Stres Yönetimi” adlı kitabım yayınlandı. Ulusararası Stres Yönetim Uzmanları Konseyinin 2016 yılı ödülünü alan bu kitabımın öğrencilere, sosyal hizmet uzmanlarına ve stres alanında çalışan tüm uzman ve akademisyenlerin çalışmalarına ve farkındalıklarına katkı getirmesi dileğiyle.

Hayatı güzelleştirmek ve sağlığımızı korumak için bireysel çabalarımızı hiçbir zaman elden bırakmamamız gerekir.

İş hayatından yansıyan stresler o kadar geniştir ki bu stresleri sağlığı tehdit etmeyecek düzeye indirmek kaliteli bir yaşam sürdürebilmemiz için kaçınılmazdır. Arabamıza, evimize, eşyalarımıza gösterdiğimiz aşırı özeni, niçin daha kaliteli, sağlıklı ve verimli bir yaşam sürdürmek için göstermiyoruz? Günümüzde stres, artık yediden yetmişe herkesi ilgilendiren bir problem haline gelmiştir. Kaynağı ne olursa olsun herkes iş hayatında ya da günlük yaşamında strese maruz kalmaktadır. Maruz kalınan bu stres, örgütleri, kurumları, işletmeleri ve ülkeleri ekonomik açıdan, bireyleri ise fiziksel-duygusal-zihinsel açıdan olumsuz bir şekilde etkilemektedir. Sanayileşme yönünde hızla ilerleyen ve refahı toplumun tüm kesimlerine yayma çabasında olan bizim gibi ülkelerde stres, insan sağlığını, başarısını ve mutluluğunu etkilemekte ne yazık ki onarılamayan ciddi zararlar vermektedir.

Stres ve tükenmişlik bireyleri, aileleri, grupları, örgütleri ve genelde tüm toplumu bir hastalık gibi etkilerken bu fenomenlerle mücadele edebilmenin geçerli ve güvenilir yollarını da üretmek zorundayız.

 

Bu kitap okuyucuya, hayatını çevreleyen ve çoğunlukla olumsuz olarak atfedilen stres ve tükenmişliğin anlaşılmasında ve yönetilmesinde önemli bir çerçeve çizerken, aynı zamanda stres ve tükenmişlikle mücadelede, güncel literatür bilgileri ışığında temel ipuçları vermektedir.

 

Hayatımızda stressiz geçmeyen bir günümüz dahi neredeyse olmamaktır. Günümüzde stres, artık yediden yetmişe herkesi ilgilendiren bir problem haline gelmiştir. Kaynağı ne olursa olsun herkes iş hayatında ya da günlük yaşamında strese maruz kalmaktadır. Bu insan yaşamını olumsuz etkilemektedir. Sağlık alanında ilerde daha kötü boyutlara bile neden olabilir. Maruz kalınan bu stres, devleti, örgütleri, kurumları, işletmeleri ve ülkeleri ekonomik açıdan, bireyleri ise fiziksel ve duygusal açıdan olumsuz bir şekilde etkilemektedir. Refahı toplumun tüm kesimlerine yaymak için stressiz bir toplum yapısı şarttır. Ülkelerdeki stres, insan sağlığını, başarısını ve mutluluğunu etkilemekte ne yazık ki onarılamayan ciddi zararlar vermektedir. Bunun için yeterli oranda ve faydalı çalışmalar yapılması gerekiyor.

Vedat Işıkhan tarafından kaleme alınan eğitici bir kitaptır. Psikolojik açıdan olumlu sonuçlar alınabilecek ve okuması da gayet rahat, anlaşılabilir anlatımı olan bir kitaptır. Bu kitapta yaşamımızı ve hayatımızı güzelleştirmek için yaptığımız bireysel çabalarımız ve sağlığımızı korumak amacıyla elimizden gelen her şeyi yapmamız gerekiyor. Hayatımızı korumak için bireysel çabalarımızı hiçbir zaman elden bırakmamamız gerekir. Gerek iş hayatında gerekse günlük hayatımızda yaşadığımız ve bize yansıyan stresler o kadar geniştir ki bu stresleri sağlığımızı tehdit etmeyecek düzeye indirmek ve kaliteli bir yaşam sürdürebilmemiz için gereklidir.

 

Kitap Özellikleri:
420 Sayfa – 17×24 cm. Ciltsiz, Kapaklı. 2.Hamur. İlk Baskı Yılı: 2017 Nika Yayın.

Uluslararası Stres Yönetim Uzmanları Konseyi Ödülü.

 

Kitabın Yorumu:

Son yılların en çok konuşulan duygu durumlarından biridir stres. Sağlığın bozulmasına neden olan faktörler arasında en önemlilerinden biri olduğu yapılan araştırmalarla sabitlenmiştir. Bireyin ruh halini, sosyal ve iş yaşamını olumsuz bir şekilde etkileyen stres, süregiden bir hüviyet kazandığında kötü sonuçlar doğurur. Buna istinaden “Stres Yönetimi” diye bir kavram geliştirilmiş, bireysel ve toplumsal anlamda strese çare aranmaya başlanmıştır. Profesör Doktor Vedat Işıkhan‘ın kaleme aldığı aynı isimli kitap, stres yönetimi ile baş etme yöntemleri hakkındaki verilerle en yeni kitaplar arasında.

Bireyin yaşamında etkin rol oynayan stres, zamanla başta aile olmak üzere tüm sosyal topluluklara sirayet eder. Ne yazık ki bir salgın gibi çoğalarak toplumlara yansır; denge ve ilişkilerin bozulması gibi etkilerle ülke nezdinde zararlara yol açar.

Stres yönetimini güncel örnekler vererek irdeleyen kitap, çağımızın bu en zor ruh haliyle baş etmekte yol gösterici bir kaynak olarak öne çıkıyor. Kalabalıklaşan ve hızlanan dünyada stresin getirilerine daha çok maruz kalan bireylere kılavuzluk ediyor ayrıca.

Alt başlığında “Tükenmişlikten Mutluluğa” ifadesini kullanan kitap, çağımızın bu en güncel psikolojik sorunlarına cevap arayanların tercih edebileceği bir rehber.

 

Prof.Dr.Vedat Işıkhan - Kitap - Stres Yönetimi: Tükenmişlikten Mutluluğa

Prof.Dr.Vedat Işıkhan – Kitap – Stres Yönetimi: Tükenmişlikten Mutluluğa