Prof. Dr. V e d a t

I ş ı k h a n

Sonuçlandırılmış Tezleri (5 Yüksek Lisans Tezi, 8 Doktora Tezi)

 

YÜKSEK LİSANS

1) Yıldırım, Ş. Şenver. (2006). Ergenlerin aile içinde şiddete maruz kalma durumları ve aile ilişkilerinin değerlendirilmesi. H.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Hizmet Anabilim Dalı. YÜKSEK LİSANS TEZİ

2) Şen, C. Bülent (2009) Evlenmek üzere başvuruda bulunan bir grup nişanlı çiftin evlilik ve evlilik öncesi çift eğitimine ilişkin bilgi, görüş ve değerlendirmeleri. H.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Hizmet Anabilim Dalı. YÜKSEK LİSANS TEZİ.

3) Erükçü, Gamze. (2012) Farklı sosyoekonomik düzeydeki ergenlerin çocukluk dönemi istismar yaşantıları: ankara altındağ ve çankaya örneği, H.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Hizmet Anabilim Dalı. YÜKSEK LİSANS TEZİ.

4) Adıgüzel, İlkay Başak. (2012) Erasmus programına katılan gençlerin Türkiye’deki ve gittikleri ülkelerdeki gençlere ve gençlik hizmetlerine ilişkin görüşleri, H.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Hizmet Anabilim Dalı. YÜKSEK LİSANS TEZİ.

5) Söğütlü, Aziz, (2015) Çocuk refahı alanında çalışan personelin sevgi evlerine yönelik değerlendirmeleri, H.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Hizmet Anabilim Dalı. YÜKSEK LİSANS TEZİ.

 

DOKTORA

6) Aydemir, İshak. (2009) Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastanelerde hasta hakları uygulamalarının değerlendirilmesi. H.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Hizmet Anabilim Dalı. DOKTORA TEZİ.

7) Önal, Bilge. (2011) Türkiye’de üniversite hastanelerindeki geriatri bilim dallarına bağlı geriatri ünitelerinde verilen hizmetin sosyal hizmet temelinde değerlendirilmesi. H.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Hizmet Anabilim Dalı. DOKTORA TEZİ.

8) Erbay, Ercüment. (2011) Türkiye’de çocuk haklarını tanıtma, yaygınlaştırma ve izlemeye yönelik uygulamaların eleştirel analizi ve bir model önerisi. H.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Hizmet Anabilim Dalı. DOKTORA TEZİ.

9) Yıldırım, Şeyda. (2013) Toplumsal koruma sistemi içinde izmirde çocuk evinde kalan çocukların ilişki dinamikleri, H.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Hizmet Anabilim Dalı. DOKTORA TEZİ.

10) Daşbaş, Serap (2014) 65 Yaş üstü bireylerin aile içi yaşlı istismarı konusundaki değerlendirmeleri, H.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Hizmet Anabilim Dalı. DOKTORA TEZİ.

11) Aykara, Aslıhan (2015) Zihinsel engelli kardeşe sahip bireylerin yaşantılarının değerlendirilmesi, H.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Hizmet Anabilim Dalı. DOKTORA TEZİ.

12) Çelik, Gizem (2015) Eşine şiddet uygulayan hükümlü erkeklerin toplumsal cinsiyet algılarını farklılaştıran özellikleri ve gereksinim duydukları hizmet modeline ilişkin görüşleri, H.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Hizmet Anabilim Dalı. DOKTORA TEZİ.

13) Görgülü, Tuğba (2015) Denetimli serbestlik uygulamlarından yararlanan bireylerin psiko-sosyal özelliklerinin intihar davranışlarına etkileri, H.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Hizmet Anabilim Dalı. DOKTORA TEZİ.