Prof. Dr. V e d a t

I ş ı k h a n

SONUÇLANDIRILMIŞ BİLİMSEL PROJE RAPORLARI

ULUSLARARASI KURULUŞLARCA DESTEKLENMİŞ PROJELER

 

1) Türkiye’de Zihinsel Engelli Çocuğa Sahip Annelerin Sorunları, Hacettepe Üniversitesi Araştırma Fonu Başkanlığı, Proje Yürütücüsü, 2004.

2) “Sosyal Hizmet Uzmanlarının Tükenmişlik Düzeyleri ve Başa çıkma Yöntemleri” adlı proje, Hacettepe Üniversitesi Araştırma Fonu Başkanlığı, Proje Yürütücüsü, 2009.

3) Onkoloji Alanında Çalışan Sağlık Bakım Personelinin Tükenmişlik Nedenleri, Kullandıkları Başa Çıkma Yöntemleri ve Tükenmişliği Önlemeye Yönelik Bir Model Önerisi: Ankara Örneği. Hacettepe Üniversitesi Araştırma Fonu Başkanlığı, Proje Yürütücüsü, 2010.

4) Kanserli Hasta Yakınlarının Psiko-sosyal Sorunları ve Bu Sorunların Depresyon Düzeylerine Etkisi. Hacettepe Üniversitesi Araştırma Fonu Başkanlığı, Proje Yürütücüsü, 2010.

5) Yaşlı Bakım Elemanlarının (Bakım Verenlerin) Karşılaştıkları Sorunlar ve Tükenmişlik Düzeyi, H.Ü. BAB DESTEKLİ, Proje Yürütücüsü, 2015.

6) Sokakta Çalışan Çocuk Olmak, H.Ü. BAB DESTEKLİ, Proje Yürütücüsü, 2015.

7) Özel Eğitim Alanında Çalışan Personelin Tükenmişlik Düzeyi, H.Ü. BAB DESTEKLİ, Proje Yürütücüsü, 2016.

8) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Hacettepe Üniversitesi’nin Ortaklaşa Yürüttüğü Aile Sosyal Destek Hizmetleri Programı (ASDEP) Genel Koordinatörü (2012-Nisan-Aralık)