Prof. Dr. V e d a t

I ş ı k h a n
Prof. Dr. Vedat Işıkhan

INDEX DIŞI ULUSLARARASI (HAKEMLİ) DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

 

1) The aspect of social services in Turkey.

Işıkhan, V. (2008)
Serviço Social & Realidade, Franca,
17, 2, p.156-171, Brezilya.

Türkiye’de sosyal hizmetler sosyal ve ekonomik olarak dezavantajlı gruplara sunulan sosyal refah ve sosyal yardım hizmetleri olarak ele alınmaktadır. Bu alanda en önemli kuruluş olan Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu’nun gittikçe büyüyen sorumlulukları söz konusudur. Çalışmada; özellikle yaşam döngüsünün her aşamasında müracaatçıların yaşam kalitesini yükseltmenin en önemli hedef olduğu ve bu doğrultuda gerçekleştirilebilecek stratejilerin neler olduğu üzerinde durulmuştur. Çalışma Brezilya’nın önemli hakemli dergileri arasında yer alan Sosyal Hizmetler ve Gerçeklik, (Serviço Social & Realidade, Franca) adlı dergide yayınlanmıştır.

 

 

2) Sağlık ve sosyal hizmet alanında çalışan yöneticilerin kişilik tiplerinin analizi.

Yıldırım, S., ve Işıkhan, V. (2014)
Sahibkarlıq ve Elm, Rüblük Elmi-Praktiki Jurnal.
02, 26-45. Azerbaycan.

Bu araştırmada sosyal hizmet ve sağlık alanında görev yapan yöneticilerin sosyo-demografik ve çalışma hayatıyla ilgili özelliklerinin kişilik özelliklerini (A ve B Tipi) etkileyip etkilemediği belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırma sonunda yöneticilerin A tipi davranış biçimini gösterdiği ve bu davranış biçiminin sağlıklarını olumsuz yönde etkilediği belirlenmiştir. Araştırma, yöneticilerin bireysel ve örgütsel düzeyde başa çıkma yöntemlerini uygulamaya aktarması gerektiğini göstermiştir.

 

Ekip çalışması ve disiplinler arası nitelik taşıyan bu çalışma iktisadi ve idari bilimler alanında Azerbaycan’ın önemli dergilerinden olan Sahibkarlıq ve Elm, Rüblük Elmi-Praktiki Jurnal’de yayınlanmıştır.