Prof. Dr. V e d a t

I ş ı k h a n

Hacettepe Üniversitesi İİBF Sosyal Hizmet Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Vedat IŞIKHAN , İzmir Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünde meslek elemanlarına stres ve stresle başa çıkmayı anlattı.

 

Hacettepe University FEAS Social Work Department Lecturer Prof. Dr. Vedat IŞIKHAN talked about stress and coping with stress to the professionals in İzmir Provincial Directorate of Family and Social Policies.