Prof. Dr. V e d a t

I ş ı k h a n

İşsizlik Sigortası Fonu bir önceki yıl prim gelirlerinin oranı 2023 yılı için yüzde 50″ye çıkarıldı.

Resmi Gazete”de yayımlanan kararla, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu ile yüzde 30 olarak belirlenen İşsizlik Sigortası Fonu, bir önceki yıl prim gelirlerinin oranı 2023 yılı için yüzde 50″ye çıkarıldı.

İşsizlik Sigortası Fonu ile iş gücünün istihdam edilebilirliğini artırmak, çalışanların vasıflarını yükselterek işsizlik riskini azaltmak ve teknolojik gelişmeler nedeniyle işsiz kalması beklenenlerin başka alanlara yönlendirilmesini sağlamak amaçlanıyor.

Ayrıca, Fon ile istihdam artırıcı ve koruyucu tedbirlerin alınması ve uygulanması, işe yerleştirme ve danışmanlık hizmetlerinin temin edilmesi, işgücü piyasasının araştırması ve planlama çalışmalarının yapılması da hedefleniyor.