Prof. Dr. V e d a t

I ş ı k h a n

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, “İş Teftiş Rehberlik ve Sosyal Diyalog Yoluyla İşyeri Uyumunun Güçlendirilmesi Projesi” nin Açılış Töreni’ne iştirak etti.

 

Bakan Işıkhan, bir otelde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, teftiş ve takibin, kamu hizmetlerinin en son aşaması ve sürecin en önemli bileşeni olduğunu belirtti.

Işıkhan, “Kurumsal çalışmalarımızın uygulama aşamasındaki yansımalarını tespit edemezsek o iş, tamamlanmış sayılmaz. Bu noktada Rehberlik ve Teftiş Başkanlığımız kritik bir rol üstlenmektedir” dedi.

Bakanlığın Türkiye’nin büyümesine ve istihdamın artmasına katkı sağlarken diğer yandan da çalışanların refahını arttıracak ve güvenliğini koruyacak tedbirleri hassasiyetle uyguladığını aktaran Işıkhan, “Bu bağlamda; çalışma süreleri, ücretler, iş sağlığı ve güvenliği, işçilerin refahı; kadın, çocuk ve gençlerin çalıştırılması, kayıt dışılık, işsizlik, istihdam ve işgücü piyasası uygulamaları gibi konular gündemimizde önemli bir yere sahiptir. Çalışma şartlarına ve ortamına ilişkin tüm mevzuat hükümlerinin uygulanmasına dair; araştırma, inceleme ve denetlemeyi kapsayan teftiş faaliyetleri Bakanlığımızın iş müfettişleri tarafından yerine getirilmektedir” ifadelerini kullandı.

 

 

Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı’nın Bakanlığın dinamik bir birimi olduğunu vurgulayan Işıkhan, şunları kaydetti:

“Dolayısıyla bu alanda hayata geçirilecek her proje, kurumsal çalışmalarımızın başarıyla sonuçlandırılmasına olumlu katkı sağlamaktadır. Bildiğiniz üzere, On İkinci Ulusal Kalkınma Planımız, toplumun tüm kesimlerine insana yakışır iş fırsatları sunmayı ve başta kadınlar ve gençler olmak üzere özel politika gerektiren grupların istihdamını artırmayı temel amaç olarak belirlemiştir. Benzer bir biçimde; Türkiye”nin; siyasi, kurumsal, yasal, idari, sosyal ve ekonomik reformlarının Avrupa Birliği düzenlemeleri ve yönergeleri ile uyumlu hale getirilmesine yardımcı olmayı hedefleyen IPA III programı, insana yakışır iş ortamının sağlanmasını ve özellikle kadınlar ve gençler arasında istihdam edilebilirliğin artırılmasını desteklemektedir. Bilindiği üzere, mevzuata uygunluğun sağlanması ve böylece tüm sektörlerde insana yakışır çalışma koşullarının iyileştirilmesi için sağlam, kapsayıcı ve etkin iş teftiş sistemlerini geliştirmek istihdam piyasasında hayati önem taşımaktadır.”

Bakan Işıkhan, kısa bir süre önce hayata geçirdikleri İş Pozitif projesi ile kadın istihdamın artırılmasını, kayıt dışı kadın istihdamının ve işsizliğin azaltılmasını hedeflediklerini belirterek, “Bu projeyle inşallah işveren ve iş arayan arasındaki diyaloğu, çağımızın koşullarına uygun şekilde; hızlı ve çözüm odaklı şekilde tesis edeceğiz.

Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz ‘Sosyal Diyalog Yoluyla İşyeri Uyumunun Güçlendirilmesi’ Projemizin de, yine aynı hedefe hizmet ederek, kayıt dışı çalışanlar, kadın ve genç işçiler, engelli bireyler ve yabancı işçiler gibi çeşitli çalışan grupları için; insana yakışır iş ortamının oluşturulmasına katkı sağlayacağına yürekten inanıyorum” değerlendirmesini yaptı.

 

 

Bakan Işıkhan, projeye destek veren ve katkı sağlayan herkese teşekkür ederek, projenin çalışma hayatı için hayırlara vesile olmasını diledi.