Prof. Dr. V e d a t

I ş ı k h a n

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ve Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi tarafından düzenlenen “Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Yılında Çalışma Hayatı” Sempozyumuna katıldık.

Bakanlığımız olarak son 21 yılda çalışma hayatında adaleti, sosyal ve teknik güvenliği tesis etmeyi, istihdamı artırmak adına gerekli tüm teşvikleri sağlamayı önceledik.

İşçilerimiz, işverenlerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız ve akademik camiamızla birlikte istişare içerisinde ülkemizin kalkınmasına katkı sağlamaya devam edeceğiz.