Prof. Dr. V e d a t

I ş ı k h a n

 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Antalya”da “Ne Eğitimde Ne İstihdamda Olan Gençlere Yönelik Kamu İstihdam Hizmetleri Konferansı”na katıldı.

 

Dünya Kamu İstihdam Kurumları Birliği (WAPES) Avrupa Bölge Konferansı

 

“Ne Eğitimde Ne De İstihdamda Yer Alan Gençlere (NEET) Yönelik Kamu İstihdam Hizmetleri” teması ile Antalya’da düzenlediğimiz ve 44 ülkeden temsilcinin katıldığı konferansa ev sahipliği yaptık. Bakanlığımız ve ilgili kurumumuz İŞKUR vasıtasıyla; ülkemizin en güçlü potansiyeli olan gençlerimize yönelik istihdam programlarını destekleyecek, çalışma hayatında da dünyaya örnek olacak yenilikçi ve kapsayıcı adımlar atmaya devam edeceğiz.

 

• Gençlerimiz, daha yüksek işsizlik riski taşıyan kırılgan grupların başında gelmektedir. ILO raporlarına göre gençler iş bulmakta yetişkinlere göre üç kat daha fazla zorluk yaşamaktadır.

 

• “Ülkeler makroekonomik temelde işsizlik ve beceri uyum problemi ile mücadele ederken, gençlerimiz, daha yüksek işsizlik riski taşıyan kırılgan grupların başında gelmektedir. Son yıllarda sık sık karşılaştığımız beceri uyum problemi, deneyim eksikliği, eğitimden istihdama geçişteki sorunlar ve mesleki eğitimdeki eksiklikler başta olmak üzere işsizlik riskini artıran pek çok neden bulunmaktadır. Bugün dünya genç nüfusu 2 milyara yaklaşmış durumda. Dolayısıyla, dünya nüfusunun neredeyse 4″te birine tekabül eden bu oran, genç istihdamı üzerinde daha büyük bir hassasiyetle çalışmamızı gerekli kılıyor. ILO raporlarına göre gençler iş bulmakta yetişkinlere göre üç kat daha fazla zorluk yaşamaktadır.”

 

• “Şunun özellikle bilinmesini isterim ki Türkiye Yüzyılı hedefi, çağın şartlarından ve rasyonel realiteden yoksun, temeli boş bir söylem değildir. Bu vizyonun bir hayal değil, aksine ne kadar isabetli bir öngörü olduğunu en iyi, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye”nin nereden nereye geldiğine dışarıdan şahitlik edenler bilir. AK Parti yönetim anlayışının 21 yıldır kaptanlık ettiği Türkiye gemisinin küresel sulardaki yükselişi, gelecek hedeflerimizin de en sağlam teminatı niteliğindedir. Türkiye bugüne kadar olduğu gibi önümüzdeki süreçte de başta çalışma hayatı olmak üzere ulusal ve uluslararası her sorun alanının çözüm merkezi olmaya devam edecektir.”

 

Genç işsizliğinin toplumsal sonuçları açısından çok boyutlu bir sorun olduğunu da kaydeden Bakan Işıkhan, gençlerin umudunun kırılması nedeniyle bu gruba ulaşma zorluğunu da beraberinde getirdiğini ifade etti. NEET Projesi ile gençlerin işgücü piyasasında karşılaştıkları zorluklara daha geniş ve sistematik bir bakış açısı kazandırmayı hedeflediklerini kaydeden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, İŞKUR vasıtasıyla bakanlık olarak; gençler ve kadınlar gibi kırılgan gruplar başta olmak üzere Türkiye nüfusunun tamamına yönelik nitelikli işgücü yetiştirme, istihdam ve sosyal güvenlik alanlarında çalışmaya ve örnek olmaya devam edeceklerini söyledi.

 

 “Gazze konusunda elimizden gelen gayreti gösteriyoruz”

Masum bir sivilin ya da bir bebeğin canının korunamadığı bir dünyada hiç kimse kendini güvende hissetmemelidir. Cumhurbaşkanımız Erdoğan”ın liderliğinde Türkiye olarak bizler, sürecin en başından beri inisiyatif alması gereken bölge ülkeleri başta olmak üzere tüm ülkelere bu gerçeği birebir temaslarla ifade edip, tarihimizin ve medeniyetimizin bizlere yüklediği sorumluluğu yerine getirme gayreti içerisinde bulunduk. Gerek insani ve acil yardımlar noktasında gerekse diplomatik girişimlerle elimizden gelen her türlü gayreti gösteriyoruz, göstermeye de devam edeceğiz. Bütün dünya ülkelerinden de insani olarak beklediğimiz yaklaşım budur.