Ruh Hastası Evsiz Kadınların Sorunları ve Sosyal Hizmeti

28 Ocak 2017

page3_img

Evsizlik sürecinin ortaya çıkmasında ruh hastalıkları önemli bir yer tutmaktadır. Bu evsiz nüfus içinde kadın ve çocukların oranı her geçen gün artmaktadır. Kendilerine yardım edemeyen, her türlü yardımı reddeden, şiddete uğramış, madde bağımlısı, ailelerinden kopmuş, boşanmış, sağlık ve fiziksel görünümleri gittikçe kötüleşen ruh hastası evsiz kadınların yaşadığı sorunlar bugün katlanarak artış göstermektedir. Ruh hastası evsiz kadınlara sunulan sosyal hizmetlerin yetersiz olması ve bu nüfus grubu hakkında sınırlı düzeyde bilgiye sahip olunması, alandaki meslek elemanlarının çalışmalarını güçleştirmektedir. Bu gözden geçirme yazısı, sosyal hizmet uzmanları (SHU)’na alanda karşılaştıkları ruh hastası evsiz kadınlar ve sorunları hakkında bilgiler sunmak ve bunlarla yapılabilecek çalışmaların neler olduğunu tartışmak amacıyla gerçekleştirilmiştir.

In the emergence of the process of homelessness, mentally illnesses have an important role. The women and child population among homeless people is increasing every day. Today, the number of mentally ill homeless women, who are not able to help themselves, refusing help, are physically abused, drug addieted, left families, divorced, whose physical and health apperance getting worse and worse is increasing. The inadequency of services for these women and the lack of information on this population complicates the problems that professionals encounter with during practice. This review is aimed to present information on mentally ill homeless women and to discusse on what kind study can be done for them.

Diğer Blog Yazılarım

page2_img
Işıkhan, Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Başkanvekili’ne Atandı
Prof. Dr. Işıkhan, Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu BaşkanvekiliR...
page2_img
Koronavirüs salgını sonrası için “psiko-sosyal destek planlaması” çağrısı
Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Vedat Iş...
page2_img
İzmir’de Stresle Başa Çıkma Konferansı
Hacettepe Üniversitesi İİBF Sosyal Hizmet Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ved...
page2_img
Ergenlerin Aile İçi Şiddete Maruz Kalma Durumları
Ergenlerin Aile İçi Şiddete Maruz Kalma Durumları ve Aile İlişkilerinin Değerl...
page2_img
Giresun’da Stresle Başa Çıkma Konferansı
MÜDÜRLERE STRES’LE BAŞA ÇIKMANIN YOLLARI ANLATILDI Giresun Valiliği bugün...
Ziyaretçi Sayısı: 17.673