Prof. Dr. V e d a t

I ş ı k h a n

Kahramanmaraş Merkezli 6 Şubat depremlerinden etkilenen Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep’in İslâhiye ve Nurdağı ilçelerindeki işverenlerin mevcut prim borçları, mücbir sebep düzenlemesi kapsamında 29 Aralık 2023 tarihine kadar ertelendi.

 

Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep ili İslâhiye ve Nurdağı ilçelerinde 31 Temmuz 2023 tarihi itibarıyla sona erecek olan mücbir sebep hali Cumhurbaşkanı kararıyla 30 Kasım 2023 tarihine kadar uzatıldı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden etkilenen bazı il ve ilçeler ile ilgili prim borçlarının ödenme süreleri ile bilgi, belge ve beyannamelerin verilme sürelerine ilişkin alınan karara göre, Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep ili İslâhiye ve Nurdağı ilçelerinde faaliyet gösteren işverenler, sigortalılar ve genel sağlık sigortalıların 6 Şubat 2023 ila 30 Kasım 2023 tarihleri arasında, vermekle yükümlü oldukları her türlü bilgi, belge ve beyannamelerin (iş kazaları ile meslek hastalıkları bildirimleri dahil) 15 Aralık 2023 tarihine kadar (bu tarih dahil) Kuruma verilmesi halinde yasal süresi içinde verilmiş sayılacak.  

Ödeme Süresi Dolmuş Prim Borçları İçin Gecikme Cezası Uygulanmayacak 

6 Şubat 2023 tarihinden önce ödeme süresi dolmuş mevcut prim borçları ile 2023 yılı Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos Eylül, Ekim aylarına ait prim borçları (Ayların 15 ila 14 döneminde işlem gören işyerleri için 2022 Aralık ayı, 2023 yılı Ocak, Şubat, Mart, Nisan ve Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül ayları) gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmaksızın 29 Aralık 2023 tarihine kadar ertelenecek.

Ödeme Vadesi Geçmiş Borçlar Yasal Süre İçinde Ödenmiş Sayılacak

Yeniden yapılandırılan veya tecil ve taksitlendirilen ödeme vadesi geçmiş borçlar için Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep ili İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde 6 Şubat 2023 tarihi itibarıyla yapılandırma/taksitlendirme işlemleri bozma koşuluna girmemiş işveren, sigortalı ve hak sahiplerinin ödeme vadesi 6 Şubat 2023 ila 30 Kasım 2023 tarihleri arasında sona eren taksitlerini 29 Aralık 2023 tarihine kadar ödemeleri halinde yasal süresi içinde ödenmiş sayılacak.

Borçlanma ve ihya kapsamındaki borçlarından son ödeme tarihi 6 Şubat 2023 ila 29 Aralık 2023 olanlar için son ödeme tarihi 29 Aralık 2023 olarak dikkate alınacak.

Kontrol muayenesine tabi olup kontrol muayene tarihleri 1 Şubat 2023 ila 29 Aralık 2023 olanların ise kontrol muayene tarihleri 29 Aralık 2023 olarak belirlendi.

Gecikme Zammı Uygulanmayacak 

Fazla veya yersiz ödemeler ve kamu zararlarından kaynaklanan kurum alacaklarından 6 Şubat 2023 tarihi itibarıyla yapılandırma/taksitlendirme işlemleri bozma koşuluna girmemiş ve ödeme süresi dolmuş mevcut alacaklar ile 30 Kasım 2023 tarihine kadar tahakkuk edecek olan alacakların da son ödeme tarihi ilgili mevzuatı gereği gecikme zammı uygulanmaksızın 29 Aralık 2023 tarihine ertelenecek.

Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illerinde faaliyet gösteren meslek mensuplarıyla 6 Şubat 2023 tarihi itibarıyla aracılık ve sorumluluk sözleşmesi bulunan ve Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri dışında işyeri bulunan işverenlerin 2023/Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim aylarına ilişkin muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin “SGK Bildirimleri” kısmının 15 Aralık 2023 tarihine kadar verilmesi ve tahakkuk edecek prim borçlarının 29 Aralık 2023 tarihine kadar ödenmesi halinde söz konusu yükümlülükler yasal süresi içinde yerine getirilmiş sayılacak.