Prof. Dr. V e d a t

I ş ı k h a n

Kaynak: İLKSES Gazetesi. 29 Haziran 2018 Cuma

Vedat Işıkhan, uzun yılların emeği olan “Tükenmişlikten Mutluluğa Stres Yönetimi” adlı kitabını bizlerle paylaştı. Işıkhan, kitabın ötesinde ve insana dair daha birçok konuya dikkati çekti.

 

“Tükenmişlikten Mutluluğa Stres Yönetimi” adlı kitabıyla, Uluslararası Stres Yönetim Uzmanları Konseyi”nin 2016 yılı ödülünü alan ve Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmetler Bölümü”nde öğretim üyeliği yapan Vedat Işıkhan, tüm deneyimlerinin yer aldığı bu kitabında; öğrencilere, sosyal hizmet uzmanlarına, stres alanında çalışan tüm uzman ve akademisyenlerin çalışmalarına / farkındalıklarına katkı getirmek istiyor. “Hayatı güzelleştirmek ve sağlığımızı korumak için bireysel çabalarımızı hiçbir zaman elden bırakmamamız gerekir” diyerek sözlerine başlayan Işıkhan, “İş hayatından yansıyan stresler o kadar geniştir ki bu stresleri sağlığı tehdit etmeyecek düzeye indirmek kaliteli bir yaşam sürdürebilmemiz için kaçınılmazdır. Arabamıza, evimize, eşyalarımıza gösterdiğimiz aşırı özeni, niçin daha kaliteli, sağlıklı ve verimli bir yaşam sürdürmek için göstermiyoruz? Günümüzde stres, artık yediden yetmişe herkesi ilgilendiren bir problem haline gelmiştir. Kaynağı ne olursa olsun herkes iş hayatında ya da günlük yaşamında strese maruz kalmaktadır. Maruz kalınan bu stres, örgütleri, kurumları, işletmeleri ve ülkeleri ekonomik açıdan, bireyleri ise fiziksel-duygusal-zihinsel açıdan olumsuz bir şekilde etkilemektedir. Sanayileşme yönünde hızla ilerleyen ve refahı toplumun tüm kesimlerine yayma çabasında olan bizim gibi ülkelerde stres, insan sağlığını, başarısını ve mutluluğunu etkilemekte ne yazık ki onarılamayan ciddi zararlar vermektedir” dedi.

 

TIPKI BİR HASTALIK GİBİ

Bireyin tükenmişliği üzerine aktarımlarda bulunan Işıkhan, şöyle ekledi: “Stres ve tükenmişlik bireyleri, aileleri, grupları, örgütleri ve genelde tüm toplumu bir hastalık gibi etkilerken bu fenomenlerle mücadele edebilmenin geçerli ve güvenilir yollarını da üretmek zorundayız. Bu kitap okuyucuya, hayatını çevreleyen ve çoğunlukla olumsuz olarak atfedilen stres ve tükenmişliğin anlaşılmasında ve yönetilmesinde önemli bir çerçeve çizerken, aynı zamanda stres ve tükenmişlikle mücadelede, güncel literatür bilgileri ışığında temel ipuçları vermektedir. Hayatımızda stressiz geçmeyen bir günümüzün dahi neredeyse olmadığını kaydeden Vedat Işıkhan, “Günümüzde stres, artık yediden yetmişe herkesi ilgilendiren bir problem haline gelmiştir. Kaynağı ne olursa olsun herkes iş hayatında ya da günlük yaşamında strese maruz kalmaktadır. Bu insan yaşamını olumsuz etkilemektedir. Sağlık alanında ileride daha kötü boyutlara bile neden olabilir. Maruz kalınan bu stres, devleti, örgütleri, kurumları, işletmeleri ve ülkeleri ekonomik açıdan, bireyleri ise fiziksel ve duygusal açıdan olumsuz bir şekilde etkilemektedir. Refahı toplumun tüm kesimlerine yaymak için stressiz bir toplum yapısı şarttır. Ülkelerdeki stres, insan sağlığını, başarısını ve mutluluğunu etkilemekte ne yazık ki onarılamayan ciddi zararlar vermektedir. Bunun için yeterli oranda ve faydalı çalışmalar yapılması gerekiyor” ifadelerine yer verdi.

 

STRES SAĞLIĞI TEHDİT ETMEMELİ!

Vedat Işıkhan tarafından kaleme alınan eğitici bir kitaptır, Tükenmişlikten Mutluluğa. Psikolojik açıdan olumlu sonuçlar alınabilecek ve okuması da gayet rahat, anlaşılabilir anlatımı olan bir eserdir. Kitaba ve hayatımızdaki yaşanmışlıklara dair eklemelerde bulunan Işıkhan, “Bu kitapta yaşamımızı ve hayatımızı güzelleştirmek için yaptığımız bireysel çabalarımız ve sağlığımızı korumak amacıyla elimizden gelen her şeyi yapmamız anlatılıyor. Hayatımızı korumak için bireysel çabalarımızı hiçbir zaman elden bırakmamamız gerekir. Gerek iş hayatında gerekse günlük hayatımızda yaşadığımız ve bize yansıyan stresler o kadar geniştir ki bu stresleri sağlığımızı tehdit etmeyecek düzeye indirgemek ve kaliteli bir yaşam sürdürmek zorundayız” diye konuştu.

 

EN ÇOK KONUŞULAN DUYGU DURUMU

Son yılların en çok konuşulan duygu durumlarından birinin de stres olduğunu vurgulayan Işıkhan, şunları ilave etti: “Stresin, sağlığın bozulmasına neden olan faktörler arasında en önemlilerinden biri olduğu yapılan araştırmalarla sabitlenmiştir. Bireyin ruh halini, sosyal ve iş yaşamını olumsuz bir şekilde etkileyen stres, süregiden bir hüviyet kazandığında kötü sonuçlar doğurur. Buna istinaden Stres Yönetimi diye bir kavram geliştirilmiş, bireysel ve toplumsal anlamda strese çare aranmaya başlanmıştır. Yazmış olduğum kitap ise stres yönetimi ile baş etme yöntemleri hakkındaki verilerle en yeni kitaplar arasında. Bireyin yaşamında etkin rol oynayan stresin, zamanla başta aile olmak üzere tüm sosyal topluluklara sirayet ettiğini belirten Işıkhan, “Ne yazık ki bir salgın gibi çoğalarak toplumlara yansır; denge ve ilişkilerin bozulması gibi etkilerle ülke nezdinde zararlara yol açar. Stres yönetimini güncel örnekler vererek irdeleyen kitap, çağımızın bu en zor ruh haliyle baş etmekte yol gösterici bir kaynak olarak öne çıkıyor. Kalabalıklaşan ve hızlanan dünyada stresin getirilerine daha çok maruz kalan bireylere kılavuzluk ediyor ayrıca. Alt başlığında Tükenmişlikten Mutluluğa ifadesini kullandığım kitap, çağımızın bu en güncel psikolojik sorunlarına cevap arayanların tercih edebileceği bir rehber” dedi.

 

Vedat Işıkhan, “Bir düşünür, “stres ne zaman biter” sorusuna, “öldüğün zaman stres faktörleri de ortadan kalkar” yanıtını veriyor. Hepsi bir tarafa stres olmadan da yaşamın tadı olmuyor yalnız. Az veyahut gerektiği kadar stres. Bardağın dolu tarafını görmek, pozitif düşünmek ve zaman yönetimi stressiz bir yaşam için ön koşul. Her birey kendi yaşamını yönlendirebilecek yetkinliğe sahiptir. Hayatımızı olumsuz yönde etkileyen stresi yok etmek bizlerin elinde” diyerek sözlerini tamamladı.

 

SULTAN GÜMÜŞ / ÖZEL HABER

https://www.ilksesgazetesi.com/tukenmislikten-mutluluga-stres-yonetimi