Prof. Dr. V e d a t

I ş ı k h a n

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) tarafından düzenlenen Ortak Paylaşım Forumu’nda konuştu.

“Cumhuriyetin 100. Yılında Çalışma Hayatı” temasıyla düzenlenen Ortak Paylaşım Forumu’nda konuşma yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin kaliteli büyüme hedefine emin adımlarla ilerlediğini kaydederek, “Yüzde 49 artışla 17 bin 2 lira olarak 2024 yılı asgari ücretimizin çalışanlarımızla birlikte tüm işverenlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Yeni asgari ücretle çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözünü bir kez daha yerine getirmiş olduk. İşverene verilen asgari ücret desteğini 500 liradan 700 liraya çıkararak elimizi taşın altına koyduğumuzu gösterdik. Türkiye ekonomisi büyüdükçe ortaya çıkacak katma değerden işçisi, işvereni, emeklisi, memuru, çiftçisi, esnafıyla 85 milyonun tamamı istifade edecektir. İşçi, işveren ve kamu olarak hep beraber omuz omuza verecek, ülkemizi güçlendirme mücadelemizi mutlaka zafere ulaştıracağız. Türkiye için çalışan, hayal kuran, taş üstüne taş koyan herkesin başımızın üstünde yeri vardır” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, enflasyondaki ivme kaybının etkilerinin, özellikle yılın ikinci yarısında daha net hissedileceğini kaydetti.

 

 

“Bireysel İş Kanunlarına ve Bireysel İş Hukukuna İlişkin Diğer Kanunlarda Yer Alan Düzenlemeleri Tek Bir Temel İş Kanunuyla Bütüncül Bir Yapıya Kavuşturmayı Hedefliyoruz”

Emekçilerin ücret ve çalışma şartlarını iyileştirirken, işverenlerin hak ve hukukunu da korumaya özen gösterdiklerine dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Hep adaletten ve hakkaniyetten yana olduk. Hayata tehalük eden her konu gibi çalışma hayatı da zamanla yenilenmesi, güncel ihtiyaçlar çerçevesinde reforme edilmesi gereken bir alandır. Hukuk politikaları kurulumuz bünyesinde çalışma hayatımıza ilişkin mevzuat dağınıklığının giderilmesine yönelik bir çalışma yapıyoruz. Bireysel iş kanunlarına ve bireysel iş hukukuna ilişkin diğer kanunlarda yer alan düzenlemeleri tek bir temel iş kanunuyla bütüncül bir yapıya kavuşturmayı hedefliyoruz. Bu çerçevede ortaya çıkacak Türk İş Kanunu ile etkinliği ve verimliliği artırabileceğimize inanıyorum. Hazırlıklarımızı tekemmül ettirdikten sonra inşallah bu meseleyi Meclisimizin ve kamuoyumuzun takdirine sunacağız. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız ile Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonumuzu bu önemli foruma öncülük ettikleri için tebrik ediyorum” dedi.

 

 

“İşçisiyle, İşvereniyle, Yatırımcısıyla, Üreticisiyle; Bütün Olmak, Bizi Ulusal ve Küresel Hedeflerimize Ulaştıracak En Temel Motivasyon Kaynağı Olacaktır”

Bakan Işıkhan ise, Ortak Paylaşım Forumu’nun çalışma hayatında üçlü sacayağı olarak nitelendirilen sosyal diyalog mekanizmasını geliştiren, çalışan ve üreten Türkiye’nin kararlı yürüyüşüne destek veren ve çalışma hayatının tüm paydaşlarının kendine yer bulabildiği, ortak bir alanı temsil ettiğine vurgu yaparak, “İşçisiyle, işvereniyle, yatırımcısıyla, üreticisiyle; sivil toplum ve kamu kurumlarımızla bir ve bütün olmak, bizi ulusal ve küresel hedeflerimize ulaştıracak en temel motivasyon kaynağı olacaktır. Gerek insan kaynağı gerekse maddi kaynaklar bakımından, hedefimiz; kendi yerli ve milli öz kaynaklarıyla dünyada söz ve güç sahibi bir ülke konumuna yükselmektir” dedi.

Göreve geldiği andan beri iki asgari ücret sürecini başarıyla tamamladıklarına dikkati çeken Bakan Işıkhan, “Asgari ücret dediğimiz şey bir ülkedeki minimum ücret düzeyidir. Biz bunu sosyal devlet olarak yerine getirmek ve özellikle çalışanlarımızın satın alma gücünü de korumak zorundayız. Bu noktada asgari ücret bizim için çok önemli ve asgari ücreti 17 bin 2 lira olarak belirlemiş olduk. Asgari ücret desteğini 500 liradan 700 liraya çıkardık. Biz hem işçimizin hem de işverenlerimizin her zaman yanında olduk ve yanlarında olmaya da devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Deprem Bölgesindeki İşverenlerimizin ve İşçilerimizin Sorunlarını Yerinde Dinledik”

Işıkhan, gerçekleştirdiği şehir buluşmalarında iş dünyasının önemli aktörleri ile bir araya geldiğini aktararak, şöyle devam etti:

“Deprem bölgesindeki iş insanlarımızın, işçilerimizin, esnafımızın sorunlarını yerinde dinledik. Oradaki sorunlara anında yanıt verildi, sorunlar not alındı. Hem işverenlerimizin sorunlarını hem de işçilerimizin yaşamış olduğu sorunları yerinde, anında ve çok kısa süre içerisinde çözme gibi bir çabamız oldu. Kısa Çalışma Ödeneği ve Sosyal Güvenlik Kurumu’yla olan ilişkileri ile ilgili birçok koşulu ortadan kaldırdık ve erteledik. Mücbir sebep nedeniyle de 2024 Nisan ayına kadar bu süreci uzattık. Deprem bölgesinde işsizlik sürecini yaşayan vatandaşlarımıza Nakdi Ücret Desteği sağladık. Deprem bölgesinde sadece konut yaparak değil aynı zamanda iş yerlerini, fabrikaları düzelterek, onararak da çalışma hayatını, ekonomik ilişkileri burada tekrar gerçekleştirmek zorundaydık.”

 

 

“Kadınlarımızın ve Gençlerimizin İşgücü Piyasasına Güvenceli ve Etkin Katılımını Teşvik Edeceğiz”

Küresel ekonomik sorunları, jeopolitik gerilimler, salgın hastalıklar, doğal afetler, iklim krizi ile gıda güvensizliği gibi yeni risk ve belirsizliklerin yaşandığı bir ortamda, Türkiye’de işgücüne ve istihdama katılımda artış eğiliminin sürdüğünü belirten Bakan Işıkhan, şöyle devam etti:

“Her vatandaşımızın sosyal güvenlik şemsiyesi altında yer aldığı, adil ve kapsayıcı bir Türkiye Yüzyılının; emeğin, yatırımın, üretimin, istihdamın, büyümenin, kalkınmanın ve refahın yüzyılı olması nihai amacımızdır. Bu doğrultuda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak, temel hedeflerimiz; kayıtlı istihdamı artırmak, işsizlik oranını düşürmek, işgücü piyasasındaki yapısal sorunları çözüme kavuşturmak ve geleceğin işleri ve meslekleri için işgücümüzü hazırlamaktır.

Bu hedeflere ulaşırken; kadınlarımızın ve gençlerimizin işgücü piyasasına güvenceli ve etkin katılımını teşvik edeceğiz. Mesleki teknik eğitim mezunlarımızın, işgücü piyasasında yer almalarını amaçlayan aktif işgücü politikalarımızı güçlendireceğiz. Nitelikli ara personel ihtiyacını karşılamak üzere işbaşı eğitim ve staj programları ile okul-sektör iş birliklerini geliştireceğiz. İşgücümüzü, yeşil ve dijital dönüşüm için hazırlayacağız. Bunun için meslek standartları ve yeterlilikleri ikiz dönüşüme yanıt verecek şekilde belirlemeyi sürdüreceğiz. Geleceğin mesleklerine kucak açan savunma sanayii, yapay zekâ, siber güvenlik, temiz ve sürdürülebilir enerji ile uzay teknolojileri gibi stratejik alanlarda istihdam edilmek üzere nitelikli işgücünü yetiştireceğiz.”

“5 Milyon İlave İstihdam Sağlayarak, İşsizlik Oranımızın Yüzde 7,5’e Gerilemesini Hedeflemekteyiz”

Küresel ve bölgesel düzeyde yaşanan jeopolitik gerilimlerin ve ekonomik dalgalanmaların yanı sıra salgın hastalıkların, doğal afetlerin, su, gıda ve enerji krizlerinin, yeni risk ve belirsizlikleri ortaya çıkardığı bir ortamda Türkiye’nin, istihdamda ve işgücüne katılımında görülen artış eğilimini sürdürmeyi başardığına dikkati çeken Bakan Işıkhan, “Bu kapsamda, 2028 yılı sonuna kadar 5 milyon ilave istihdam sağlayarak, işsizlik oranımızın yüzde 7,5’e gerilemesini hedeflemekteyiz. İstihdam ve çalışma hayatında, başta özel politika gerektiren gruplar olmak üzere toplumun tüm kesimlerine; yeterli bir gelirle; kayıtlı, iş sağlığı ve güvenliğinin sağlandığı koşullarda iş imkânlarının sunulması temel amacımızdır” değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Vedat Işıkhan, çalışma hayatı odağında iş sağlığı ve güvenliği konusunun da önemine vurgu yaparak, kayıt dışı istihdamla mücadele etmenin öncelikli hedefleri arasında yer aldığını ifade etti.