Prof. Dr. V e d a t

I ş ı k h a n

 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Prof. Dr. Vedat Işıkhan”ın Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)‘nün girişimleriyle hayata geçirilen Küresel Sosyal Adalet Koalisyonu’na ilettiği video mesaj.