Prof. Dr. V e d a t

I ş ı k h a n

 

Kadınların çalışma hayatına aktif olarak katılımlarının artırılması için İş Pozitif”i hayata geçirdik. İş Pozitif programı sayesinde; kadın istihdamına yönelik mesleki eğitim, teşvik ve hibe gibi destekler veren kamu kurumlarını, sivil toplum kuruluşlarını, kadın kooperatiflerini ve özel sektör kuruluşlarını bir araya getirdik. İstihdamda ve işgücünde en yüksek verilere ulaştığımız, rekorlar kırdığımız bir dönemi yaşıyoruz. İş Pozitif projemizi başlattığımız 9 Şubat’tan bu yana, yani geçtiğimiz 2 hafta içinde; 15.262 kadını işe yerleştirdik. Güçlü ve büyük Türkiye’ye giden yolun, kadın-erkek her bir insanımızın sosyal ve ekonomik kalkınma sürecinde yer almasından geçtiğine inanıyoruz. İş Pozitif projesini; kadın istihdamını artırmak ve kadınların iş gücü piyasasındaki potansiyellerini tam olarak yerine getirmelerini desteklemek amacıyla hayata geçirmiştik. Manisa’da gerçekleştirdiğimiz tanıtım toplantısı ve açılışını yaptığımız fuar ile ekonomik ve sosyal kalkınmamızda ülkemize önemli katkılar sağlayan kadın girişimcilerimize ödüllerini takdim ettik. Mesleki danışmanlıktan, sosyal güvenliğe varıncaya kadar çalışma hayatının her adımında kadınların yanındayız.