Prof. Dr. V e d a t

I ş ı k h a n

 

Cumhuriyetin 100. Yılında Çalışma Hayatı Teması Kapsamında Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu İle Birlikte Düzenlediğimiz “Ortak Paylaşım Forumu”ndayız.
Bakanlığımız ile Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu bünyesinde düzenlenen ve çalışma hayatının paydaşlarını buluşturarak çalışma barışına katkı sağlayan Ortak Paylaşım Forumu’nun açılış konuşmalarını gerçekleştirdik.
Bu yıl “Cumhuriyetin 100. Yılında Çalışma Hayatı” temasıyla gerçekleştirdiğimiz forumun, işçi ve işveren sendikalarımızla olan sosyal diyalog ve istişare kültürümüzü geliştireceğine inanıyorum.
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı vizyonumuz doğrultusunda daha güçlü, daha kapsayıcı ve sürdürülebilir bir çalışma hayatına yönelik politikalarımızı hayata geçirmeye devam edeceğiz.
Çalışma hayatında ortaya çıkabilecek tüm sorunların çözümünde sosyal diyalog kavramının üzerinde duruyoruz. İstişare kültürü ve fikir alışverişlerinin önemli olduğunu düşünüyoruz.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız; küresel, bölgesel ve yerel şartları değerlendirerek, işgücü piyasamızın dinamiklerine odaklanarak Zat-ı Devletlerinin ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılı vizyonu ile daha güçlü, kapsayıcı ve sürdürülebilir bir sosyo-ekonomik gelişmeye katkı sunmaya yönelik politikaları hayata geçirmeye devam etmektedir.
Her vatandaşımızın sosyal güvenlik şemsiyesi altında yer aldığı adil ve kapsayıcı bir Türkiye Yüzyılı’nın; emeğin, yatırımın, üretimin, istihdamın, büyümenin, kalkınmanın ve refahın yüzyılı olması nihai amacımızdır.
Çalışma hayatında üçlü sacayağı olarak nitelendirdiğimiz, kamu tarafı ile işçi ve işveren sendikalarını bir araya getirerek sosyal diyalog mekanizmasını güçlendiren bir etkinlik olarak gördüğümüz Ortak Paylaşım Forumu’nda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın hitaplarını dinledik.
Son 22 yılda olduğu gibi istişare ve uzlaşı kültürü içerisinde, küresel koşulları analiz ederek ve ülkemizin yapısal dinamiklerini dikkate alarak çalışma hayatını düzenleyecek yenilikçi, etkin, kapsayıcı adımlar atmayı sürdüreceğiz.
Ülkemizin kalkınmasına ve büyümesine katkı sağlayan tüm paydaşlarımızın buluştuğu etkinliğin düzenlenmesinde TİSK ailesi başta olmak üzere emeği geçen katılımcılara teşekkür ediyorum.