Prof. Dr. V e d a t

I ş ı k h a n

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, Ankara Ticaret Odası’nda (ATO) düzenlenen “Aktarlık ve Çiçekçilik Meslekleri Tanıtım Törenine” ne iştirak etti.

 

Ankara Ticaret Odası’nın ev sahipliğinde gerçekleşen toplantı öncesinde Bakan Vedat Işıkhan, Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran ile beraber sektör temsilcilerinin tanıtım stantlarını gezerek çiçekçilik ve aktarlık mesleklerinin temsilcileriyle sohbet etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ile Ankara Ticaret Odası (ATO) arasında imzalanan protokol neticesinde, standartlar kazandırılan aktarlık ve çiçekçilik meslekleri belgeli meslek haline getirildi.

Mesleklerin standarda kavuşması; sektörlerin gelişmesinden güvenilirliğinin artmasına, istihdama katkısından nitelikli işgücünün gelişmesine birçok fayda sağlıyor.

 

“Eğitimde ve İstihdamda Yer Almayan Gençlere ve Kadınlara Dönük Çalışmalarımız Olacak” 

Aktarlık ve Çiçekçilik Meslekleri Tanıtım Töreni’nde konuşma yapan Bakan Işıkhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2024-2026 döneminde; Türk ekonomisi için önemli bir yol haritasını teşkil eden Orta Vadeli Program açıklandığını anımsatarak, OVP kapsamında; insana yönelik yatırımları artıracaklarının altını çizdi.

Bakan Prof. Dr. Vedat Işıkhan, şöyle devam etti:

“Özellikle gençlere ve kadınlara dönük politikalarımıza odaklanacağımızı ifade etmek isterim. İşgücü piyasalarını istihdam artışı yaratmak üzere güvenceli bir şekilde esnek hale getireceğiz. Eğitimde ve istihdamda yer almayan gençlere, genç kızlara ve kadınlara dönük çalışmalarımız olacak. Genç ve kadın girişimcilik başta olmak üzere ekosistemimizi geliştireceğiz ve mesleki eğitimi özel sektörle birlikte geliştireceğiz. Yeşil ve dijital dönüşüm alanlarında meslek standartları ve yeterlilikler hazırlanacak, meslek standartlarında gerekli güncellemeler yapılacak ve yeşil ve dijital yetkinlik açığı kapatılacaktır. Savunma sanayi, yapay zeka, siber güvenlik, temiz ve sürdürülebilir enerji ile uzay teknolojileri gibi stratejik alanlarda nitelikli işgücü yetiştirmeye yönelik kamu-üniversite-özel sektör işbirliği programlarını hayata geçirip var olanları da güçlendireceğiz.”

Bakan Prof. Dr. Vedat Işıkhan, zamanın ruhunu yakalamak, lider ülke Türkiye olmayı sürdürmek için yarının ihtiyaç duyulan nitelikli insan gücü ile geleceğin mesleklerini şimdiden planladıklarını ifade etti.

İşgücü potansiyelini, özellikle gençleri sadece bugünün şartlarına göre değil geleceğin ulusal ve küresel şartlarına göre; düşünerek, tasarlayarak sürekli gelişen ve büyüyen bir Türkiye hayaliyle yetiştirdiklerine değinen Işıkhan, “Geçen hafta Ankara’da gerçekleştirilen dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan TEKNOFEST’e katılan 1 milyona yakın ziyaretçi bunun en önemli göstergesidir” dedi.

 

 

“İyi Bir Meslek, İnsanın Elindeki En Değerli Hazinedir” 

Güçlü bir ekonomi, sosyal adaletin sağlandığı daha müreffeh bir toplumun yolunun, sektörlerin ihtiyacı olan nitelikli işgücüne ve eğitime yapılan yatırımdan geçtiğine vurgu yapan Prof. Dr. Vedat Işıkhan, şunları kaydetti:

“Beşeri yatırımlarımıza sağlanacak katkı bakımından; iş ve meslek standartlarının belirlenmesi bizim için önemlidir. Unutmamalıyız ki iyi bir meslek, insanın elindeki en değerli hazinedir. Bilgi edinme ve eğitim sürekli bir ihtiyaçtır. Eğitim çalışmalarını, işgücüyle istihdam bağlantısını sağlayacak şekilde fonksiyonel hale getirmek bir zorunluluk olarak karşımızda duruyor. Mesleki eğitim ve istihdam politikaları arasındaki uyumu temin etmek bu açıdan oldukça önemlidir. Bu bağlamda, iş dünyasının ihtiyaçlarına cevap verebilmek için tüm bakanlıklarımız ile birlikte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak biz de çeşitli adımlar atmaktayız.”

 

 

“Ankara’da 861 Bin Vatandaşımızın İŞKUR Aracılığıyla İşe Yerleşmesini Sağladık” 

2002 yılından bugüne kadar Ankara’da toplam 260 bin vatandaşın mesleki eğitim kursları, işbaşı eğitim programları ve girişimcilik eğitim programlarından yararlanmasını sağladıklarını aktaran Bakan Işıkhan, “Ankara’da 2002 yılından günümüze kadar toplam 861 bin vatandaşımızın İŞKUR aracılığıyla işe yerleşmesini sağladık. 2005’ten günümüze 285 bin vatandaşımızı kısa çalışma ödeneğinden yararlandırarak 3 milyar Lira ödeme yaptık. 2002’den bu yana Ankara’daki işverenlerimize 30 Milyar Lira teşvik ve destek verdik” bilgilerini paylaştı.

 

 

“İstihdam Rakamlarında Tarihin En Yüksek Seviyesine Ulaştık” 

Bakan Prof. Dr. Vedat Işıkhan, iş yapma kolaylığını artırmak, yatırım ortamını iyileştirmek ve istihdamı desteklemek gibi konularda çalışmalarını sürdürdüklerini bildirerek, “İstihdamın artırılması, büyüme-istihdam ilişkisinin sağlanması ve işsizlikle mücadele, gelişmekte olan ekonomilerde olduğu gibi ülkemizde de öncelikli gündem maddelerimiz arasında yer alıyor. Ülkemiz, son yıllarda istihdam rakamlarında tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı” şeklinde konuştu.

2022 yılının, hem işgücüne katılımın hem de istihdam artışlarının güçlü bir şekilde gerçekleştiği bir yıl olduğunu kaydeden Bakan Işıkhan, şunları aktardı:

“Yıl genelinde 1 milyon 955 bin istihdam artışı kaydedilmiştir. Tarım sektörü hariç tüm sektörlerde istihdam artışı yaşanmıştır. Sanayi sektöründe 520 bin ve inşaat dahil hizmetler sektöründe 1 milyon 519 bin istihdam artışı gerçekleşmiştir. Yılın ilk altı ayında, Emekliliğe Hak Kazanma Koşullarına yönelik düzenlemelerin ve depremin olumsuz etkilerine rağmen net 220 bin istihdam artışı sağlanmıştır.” 

 

 

“Mesleki Eğitim Kursları ve İşbaşı Eğitim Programlarının Etkinliğini Artırmak İçin Gerekli Çalışmalara Başladık” 

Bakanlık olarak, işverenlerin, istihdam rakamlarını artırmaları amacıyla önemli teşvik ve destek uygulamalarını hayata geçirdiklerini söyleyen Bakan Işıkhan, “Mesleği olmayanları meslek sahibi yapmak, mesleki becerilerini geliştirmek isteyenlerin istihdam edilebilirliğini artırmak amacıyla düzenlediğimiz Mesleki Eğitim Kursları ve İşbaşı Eğitim Programlarının etkinliğini artırmak için gerekli çalışmalara başladık” ifadelerini kullandı.

Bakan Prof. Dr. Vedat Işıkhan, şunları kaydetti:

“Kısa zamanda sonuçlanacak çalışmalarımız ile daha da etkin bir biçimde bu program ve kurslarımızdan faydalanarak hem aradığınız nitelikteki işçiyi bulabilir, hem de finansal destek alarak istihdama katkı sağlayabilirsiniz. Gelecekte, iş dünyasıyla işbirliği içinde, istihdamın artırılması, nitelikli işgücünün yetiştirilmesi, iş sağlığı ve güvenliği gibi konularda daha güçlü adımlar atmayı hedefliyoruz. Bakanlığımızın Mesleki Yeterlilik Kurumu; mesleklerin tanımlanması ve standartlarının belirlenmesi konusunda oldukça önemli ve öncü çalışmalar yapmaktadır. 17 yıldır, hem çalışma hayatının ihtiyaçlarına uygun olarak ülkemizin ulusal meslek standartlarını ve yeterliliklerini hazırlıyor hem de bu standart ve yeterliliklerin mesleki eğitim programlarına yansıtılmasında eğitim dünyası ve Üniversitelerimiz ile işbirliği yapıyoruz.”

 

 

“2,5 Milyonu Aşkın Vatandaşımıza Mesleki Yeterlilik Belgesi Kazandırdık” 

MYK aracılığıyla uluslararası düzeyde kabul görmüş, akredite sınav ve belgelendirme sistemi ve tüm paydaşların katkılarıyla bugüne kadar 901 ulusal meslek standardını, 650 ulusal yeterliliği hazırlamış oldukları bilgisini paylaşan Bakan Işıkhan, “Kurumumuz, ulusal meslek standardı ve yeterliliklere uygun; ölçme, değerlendirme ve belgelendirme faaliyetlerini yürütmek üzere 278 sınav ve belgelendirme kuruluşunu yetkilendirmiş, kuruluşlar tarafından yapılan sınavlar neticesinde 2,5 milyonu aşkın vatandaşımıza Mesleki Yeterlilik Belgesi kazandırmıştır. Bu kapsamda; Ankara’da 183 bin 259 vatandaşımız Mesleki Yeterlilik Belgesi almıştır. Kurumumuz aracılığıyla yürüttüğümüz tüm bu faaliyetleri sektörlerle işbirliği içerisinde katılımcı bir yaklaşımla yürütüyoruz. Bu anlayışla meslek standartlarımızı, ilgili mesleklerde yetkin, mesleği ve sektörü temsil yeteneğine haiz şu an aramızda temsilcilerinin de bulunduğu Kurum ve Kuruluşlarla yaptığımız protokolleri çerçevesinde hazırlıyoruz” diye konuştu.

“Ülkemizin kültürel ve ticari yapısının ayrılmaz bir parçası olan Aktarlık ve Çiçekçilik meslekleri alanında imzaladığımız protokol de; meslek standartlarımızın kapsamını genişleten, geçmişten günümüze aktarılan geleneksel mesleklerin niteliklerini ön plana çıkaran önemli bir adım oldu” diyen Bakan Işıkhan, şöyle devam etti:

“Yaptığımız bu çalışmalar, Aktarlar ve Çiçekçilerin çalışma koşullarını iyileştirmeyi, mesleklerini daha sürdürülebilir hale getirmeyi, sektördeki rekabeti artırmayı ve daha kaliteli hizmet sunumunu amaçlamaktadır. Bu tür işbirliklerinin, Türkiye’nin ekonomik büyümesine ve istihdamına katkı sağlamak için büyük önem taşıdığını vurgulamak isterim. Bu amaca ulaşmak